POPRADSKÁ 
HOKEJOVÁ LIGA 
 
15 rokov PHL
  Víťazi PHL
  Najlepší brankári
  Najlepší obrancovia
  Najlepší útočníci
  Cena Petra Karabina

Súčasnosť
  Kluby
  Vedenie súťaže
  ŠTK
  Register hráčov
  Rozhodcovia
  Putovný pohár

Súťaž
  Pravidlá
  Herný systém
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Tabuľky
  Štatistiky

HC Elite Forces
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

HK Vulkán
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

HK Blue Tigers
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

HC Tatry
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

- Herný systém Popradskej hokejovej ligy -
1. Počet účastníkov
  8 družstiev
   
2. Účastníci
  1. HC Elite Forces Poprad
2. HK Vulkán Poprad
3. HK Veľká Blue Tigers
4. HK CCCP Poprad
5. HC Old's Vysoké Tatry
6. HK Svit - Podskalka
7. HC Tatry
8. HC Sabres Poprad
   
3. Model súťaže
  Základná časť
   
4. Herný systém
  Každý s každým 3-krát (21 kôl)
   
4.1. Vyžrebovanie zápasov základnej časti
  Vyžrebovanie zápasov základnej časti je určené pomocou Bergerových tabuliek nasledovne:
  1., 15. kolo : 1 - 8 , 2 - 7 , 3 - 6 , 4 - 5                8. kolo : 8 - 1 , 7 - 2 , 6 - 3 , 5 - 4
2., 16. kolo : 8 - 5 , 6 - 4 , 7 - 3 , 1 - 2                9. kolo : 5 - 8 , 4 - 6 , 3 - 7 , 2 - 1
3., 17. kolo : 2 - 8 , 3 - 1 , 4 - 7 , 5 - 6              10. kolo : 8 - 2 , 1 - 3 , 7 - 4 , 6 - 5
4., 18. kolo : 8 - 6 , 7 - 5 , 1 - 4 , 2 - 3              11. kolo : 6 - 8 , 5 - 7 , 4 - 1 , 3 - 2
5., 19. kolo : 3 - 8 , 4 - 2 , 5 - 1 , 6 - 7              12. kolo : 8 - 3 , 2 - 4 , 1 - 5 , 7 - 6
6., 20. kolo : 8 - 7 , 1 - 6 , 2 - 5 , 3 - 4              13. kolo : 7 - 8 , 6 - 1 , 5 - 2 , 4 - 3
7., 21. kolo : 4 - 8 , 5 - 3 , 6 - 2 , 7 - 1              14. kolo : 8 - 4 , 3 - 5 , 2 - 6 , 1 - 7
   
4.2. Bodovanie v základnej časti
  Za víťazstvo získa družstvo 2 body
Za remízu získa družstvo 1 bod
Za prehru získa družstvo 0 bodov
   
4.3. Určovanie poradia v základnej časti
  Poradie po základnej časti sa určuje podľa týchto kritérií:
  1. body
2. vzájomné zápasy
3. skóre vzájomných zápasov
4. celkové skóre - rozdiel
5. celkové skóre - podiel
6. žreb
   
5. Ocenenia
  V흻az základnej časti obdrží putovný pohár Majstra Popradskej hokejovej ligy.


© 2003 Ing. Marián Barilla. Všetky práva vyhradené.