POPRADSKÁ 
HOKEJOVÁ LIGA 
 
15 rokov PHL
  Víťazi PHL
  Najlepší brankári
  Najlepší obrancovia
  Najlepší útočníci
  Cena Petra Karabina

Súčasnosť
  Kluby
  Vedenie súťaže
  ŠTK
  Register hráčov
  Rozhodcovia
  Putovný pohár

Súťaž
  Pravidlá
  Herný systém
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Tabuľky
  Štatistiky

HC Elite Forces
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

HK Vulkán
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

HK Blue Tigers
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

HC Tatry
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

- Pravidlá Popradskej hokejovej ligy -
Obsah
 1. časť : Organizácia súťaže
     1.1. Družstvá
     1.2. Hráčske súpisky
     1.3. Registrácia hráčov
     1.4. Zmeny v hráčskych súpiskách
     1.5. Kontrola registrácie hráčov
     1.6. Organizácia zápasov
     1.7. Zápisné
     1.8. Prenájom ľadovej plochy
     1.9. Vedenie súaže
     1.10. Športovo-technická komisia
 
 2. časť : Hráči a výstroj
     2.1. Hráči
     2.2. Kapitán družstva
     2.3. Výstroj
 
 3. časť : Funkcionári zápasu
     3.1. Delegovanie funkcionárov
     3.2. Výstroj rozhodcov
     3.3. Povinnosti rozhodcov
     3.4. Nespôsobilos rozhodcov
     3.5. Povinnosti zapisovateľa
     3.6. Nespôsobilos zapisovateľa
     3.7. Odmena za výkon funkcie
 
 4. časť : Pravidlá hry
     4.1. Hráči na ľade
     4.2. Začiatok zápasu a tretín
     4.3. Hrací čas
     4.4. Výsledok zápasu
     4.5. Vhadzovanie
     4.6. Ofsajd
     4.7. Ofsajdová výhoda
     4.8. Zakázané uvoľnenie
     4.9. Definícia gólu
     4.10. Neuznanie gólu
     4.11. Strelec gólu a asistent
     4.12. Prísne nedovolené zákroky
 
 5. časť : Tresty
     5.1. Tresty - definície a postihy
     5.2. Slovné napádanie rozhodcov hráčmi
     5.3. Fyzické napádanie rozhodcov hráčmi
 
 6. časť : Upozornenie
     6.1. Upozornenie


© 2003 Ing. Marián Barilla. Všetky práva vyhradené.