POPRADSKÁ 
HOKEJOVÁ LIGA 
 
15 rokov PHL
  Víťazi PHL
  Najlepší brankári
  Najlepší obrancovia
  Najlepší útočníci
  Cena Petra Karabina

Súčasnosť
  Kluby
  Vedenie súťaže
  ŠTK
  Register hráčov
  Rozhodcovia
  Putovný pohár

Súťaž
  Pravidlá
  Herný systém
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Tabuľky
  Štatistiky

HC Elite Forces
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

HK Vulkán
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

HK Blue Tigers
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

HC Tatry
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

- Hokejové srdce Petra Karabina za najväčší prínos pre PHL-
    4. ročník - 2006/2007 :

Ján Maličký
HC Elite Forces Poprad


    5. ročník - 2007/2008 :

Zdenĕk Střelecký
HK Scheidegger Veľká Lomnica


    6. ročník - 2008/2009 :

Jozef Čapka
Riaditeľ zimného štadióna v Poprade


    7. ročník - 2009/2010 :

Marián Barilla
HC Elite Forces Poprad


    8. ročník - 2010/2011 :

Ľudovít Korvín
HK CCCP Poprad


    9. ročník - 2012/2013 :

František Dula
HC Old's Vysoké Tatry


    10. ročník - 2013/2014 :

Ján Gužiak
Časomerač, zapisovateľ, trestomerač a hlásateľ


    12. ročník - 2015/2016 :

Peter Bonk
HC Old's Vysoké Tatry© 2003 Ing. Marián Barilla. Všetky práva vyhradené.