Podmienky používania

Copyright © Maldr Sport Production. Všetky práva vyhradené.

Toto DVD ako ucelené umelecké dielo je chránené Autorským zákonom. Akékoľvek kopírovanie, rozmnožovanie, reprodukovanie, imitovanie, distribúcia, publikovanie, či iné používanie akýchkoľvek informácií, fotografií, obrázkov, animácií a iných grafických prvkov alebo ich častí tohto DVD v akejkoľvek podobe je možné iba na základe predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti Maldr Sport Production.

Prípadné porušenie ustanovení Autorského zákona a podmienok používania tejto internetovej stránky je predmetom občiansko-právnej a tresto-právnej zodpovednosti, trestá sa podľa platných zákonov Slovenskej republiky a jeho porušitelia budú žalovaní v maximálnom zákonnom rozsahu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte spoločnosť Maldr Sport Production.