Sezóna 1957/1958 - Dorast

Systematickú prácu s mládežou začali ich svetlé hokejové vzory Rudolf Tomášek, JUDr. Martin Štolc a Július Maličký. Svoj výber prevádzali tak, že organizovali hokejové turnaje uličných družstiev a z nich potom vychádzali talenty. Už v prvých rokoch mali títo traja tréneri v príprave a pravidelnom tréningu okolo 120 chlapcov.