Sezóna 1956/1957 - Dorast

Boli časy, keď hokejisti do Tatier a pod ne viac prichádzali ako odchádzali. Bola to éra prvých začiatkov hokeja. Buďme presnejší - roky tridsiate. Práca s mládežou mala síce určitú úroveň v Banskej Bystrici či Bratislave, ale v Poprade to bolo predsa len trochu inak. Tréneri a funkcionári boli častými hosťami hokejových zápasov chlapcov na rozliatych potokoch za domom, či zamrznutých močiaroch.

Funkcionári čakali na veľký deň objavu talentu (dlho tých najšikovnejších pozorovali, sledovali ich korčuliarske umenie i hráčsky rast medzi rovesníkmi), chlapci na "gvintákoch" či "kolombuskách" zase snívali o slávnom drese a ozajstných kanadkách.

Doba však prinášala nové a nové nároky. Stúpal záujem o hokej, stúpal počet klubov a ustával tým aj prílev hokejistov pod Tatry. Bolo treba pomýšľať na systematickejšiu výchovu mládeže. V hokejových kuloároch sa hovorilo o nutnosti zriadiť dorasteneckú ligu. Hokejovo vyspelý Poprad, ak chcel udržať krok, musel začať s mládežou pracovať predsa len trochu inak.

Systematickú prácu s mládežou začali ich svetlé hokejové vzory Rudolf Tomášek, JUDr. Martin Štolc a Július Maličký. Svoj výber prevádzali tak, že organizovali hokejové turnaje uličných družstiev a z nich potom vychádzali talenty. Už v prvých rokoch mali títo traja tréneri v príprave a pravidelnom tréningu okolo 120 chlapcov. Začali v roku 1956, teda v roku, keď vznikla dorastenecká liga.